TẢI GAME

GUNZ MTG PHIÊN BẢN V 9.0


CẤU HÌNH CHƠI GAME TỐI THIỂU

Operating System

Window XP hoặc hơn

Processor

Pentium IV 1.2Ghz hoặc hơn

System Memory

1.5 GB hoặc hơn

Video Card

Geforce 4MX Series hoặc hơn

Copyright © 2013-2021 - GUNZ.MTGVN.NET. All rights reserved.
GAME MTG: GunZ MTG, C9 Việt Nam