CÁC LỆNH CƠ BẢN


Đây là một số lệnh cơ bản cho Gunz. Bạn phải đặt lệnh trong hộp văn bản (cũng được sử dụng để chat).

★ Lệnh chung:

/help : Giúp bạn hiển thị các lệnh.

/whisper <tên nhân vật> <trò chuyện> (hoặc / w) : Thì thầm thì thầm giữa 2 nhân vật trong game, bạn có thể gõ

/r(khoảng cách)(trò chuyện) để trả lời thì thầm của một đối tượng muốn tán ngẫu riêng.

/Qj (hoặc / go) : Nhanh chóng tham gia.

/kick : sau đó là danh sách các tên nhân vật trong room hiện có sẽ được hiển thị, chọn 1 trong các tên nhân vật đó để đá ra khỏi phòng.

/vote kick <Viết gì cũng được / player> để kick.

Gõ ! hoặc nhấn phím ' (ko cần mở hộp chat) để chat với đồng đội : Chỉ dùng trong chế độ Đấu Đội.

Tổ hợp phím Ctrl+Z hoặc phím tắt V để tắt/mở chatbox.

/exit Thoát khỏi Game.

/nosmoke Không thấy khỏi của Rocket khi khai súng.

/taunt Nhân vật của bạn sẽ chế nhạo (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

/salute Nhân vật của bạn sẽ chào (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

/wave Nhân vật của bạn sẽ vẫy (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

/laugh Nhân vật của bạn sẽ cười (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

/cry Nhân vật của bạn sẽ khóc (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

/Dance Nhân vật của bạn sẽ nhảy múa (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

/suicide Nhân vật của bạn sẽ tự tử (Hỗ trợ khi đang chơi trong phòng).

★ Lệnh dành cho clan:

/clan open <Tên Clan> <Member #1> <Member #2> <Member #3> <Member #4> : Mời các thành viên tạo clan với Leader Clan là người thực hiện lệnh này.

/clan invite <tên nhân vật> Mời người vào clan. Chỉ Leader Clan hoặc các nhân vật có quyền quản lý ( Administrator Clan ) có thể sử dụng lệnh này.

/clan close <tênclan> : Xoá clan và chỉ có Leader Clan mới có thể sử dụng được lệnh này.

/clan dismiss <tên nhân vật> Kick thành viên ra clan.

/clan promote <message> Chat với clan hoặc dùng lệnh #(trò chuyện)

★ Lệnh trò chuyện:

@ <message> Chat với nhau trong cùng 1 room chat đã được ai đó tạo.

/Chatmake <room name> Tạo ra một phòng chat với tên (nếu có).

/Chatleave <room name> Rời khỏi phòng chat bạn đang tham gia.

/Chatinvite <tên nhân vật> Mời thêm người vào phòng chat.

/Chataccept Chấp nhận lời mời đến một phòng chat.

/Chatselect <room name> Chọn một phòng chat để tham gia (bạn đã phải ở trong phòng chat). Được sử dụng để trò chuyện trong nhiều phòng.

★ Color Commands:

^0 Tối màu xám

^1 Đỏ

^2 Xanh lá

^3 Màu xanh dương

^4 Vàng

^5 Đỏ sẫm

^6 Dark Green

^7 Dark Blue

^8 Màu vàng sẫm

^9 Trắng

^a-z

★ Một số tag room hiện có của MTG GunZ:

+ [IA] : Không giới hạn băng đạn. ( Full đạn )

+ [R] : Gài đạn nhanh.

+ [NAME] : hiển thị tất cả tên nhân vật có ở trong room.

+ [HPAP] : Tất cả players đều có số máu và giáp bằng nhau ( 150/150 )

+ [NINJA] : Bay cao ( Space liên tục được )

+ [G] : Gravity(điều chỉnh trọng lượng) -> bay lơ lửng ( 0-300 ).

+ [S] : điều chỉnh tốc độ ( 0-300 ).

+ [J] : điều chỉnh độ nhảy xa ( 0-300 ).

+ [SGO] & [SPO] : Phòng chỉ được dùng súng Shotgun / Phòng chỉ dùng được súng Snip (súng nhắm).

+ [NS] / [NG] : No Sword / No Guns

+ [NI] / [NC] : No items ( Special Weapon Items ) / No clothes

+ [SH] : chế độ bảo vệ ( khi bị tấn công sẽ mất AP trước -> HP )

+ [EX] : không bị sát thương khi bị tấn công bằng những vũ khí nổ (Rocket, Boom,...)

+ [IB] : Defense(Block) không giới hạn ( chỉ dùng cho kiếm ).

+ [F] : No flipping -> vô hiệu hoá hất bằng kiếm khi tấn công địch.

+ [M] : No massives ( ko thể tạo stun cho kiếm )

+ [KS] : No K-Style

+ [NCOINS] [ĐÃ XÓA] : Room chỉ sử dụng được items ingame, không sử dụng được items webshop.


Copyright © 2013-2023 - GUNZ.MTGVN.NET. All rights reserved.