[GUNZ]Fix lỗi cộng HP,AP!

03/09/2014 - Số lần xem: 4183

Một số nhân vật bị lỗi 10 lần cộng HP,AP. AD đã fix những nhân vật đó, có thể sử dụng chức năng bình thường!

Người gửi : Admin-N.H.M

BÌNH LUẬN FACEBOOK

Tin khác
‪[GUNZ] #‎BIGUPDATE‬ 10/01/2016
10/01/2016
[GUNZ]Cập nhật Shop GunZ
Chỉnh sửa tỷ lệ qui đổi Cash Rakion
01/07/2015
Fix lỗi nhận GiftCode
02/06/2015
[GUNZ]Cập nhật delay Sniper, fix súng Stampede Bisley!
23/09/2014


Đăng Nhập
Tài khoản :

Mật khẩu :Quên mật khẩu?
Đăng kí ngay!